Dijagnostika


Kada dijete kasni u usvajanju jezično-govornog razvoja roditelji su skloni uspoređivati svoje dijete s njegovim vršnjacima ili braćom i sestrama.

Rano prepoznavanje odstupanja, samim time i rana intervencija i simulacija bitne su i u sprečavaju nastanka daljnjih poremećaja.

Dobni kalendar nije dijagnostičko sredstvo već orijentir o očekivanom jezično-govornom razvoju i eventualno poticaj za traženje stručne pomoći.