Pripreme za školu


Dijete starije od 5,5 godina trebalo bi pravilno izgovarati sve glasove našeg izgovornog sustava. Rečenice su sintaktički složene i gramatički pravilne (koristi jedninu, množinu, zamjenice te govori pravilno u rodu i padežu).

Razumije sadržajnu slojevitost govora (preneseno značenje, metafore…). Služi se apstraktnim pojmovima (npr. sreća, bogatstvo, ljubav…), nadređenim pojmovima (voće, povrće, namještaj i sl.) i razumije kako različite riječi mogu imati isto značenje (tužan-žalostan).

Kronološki prepričava događaj ili poznatu priču (uključuje teme i likove). Može verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stol, čemu služi, od čega je napravljen, kakvog je oblika…).

Za razvoj fonološke svjesnosti važno je prepoznavanje i stvaranje rime, slogovno stapanje i slogovna raščlamba, prepoznavanje prvog glasa u riječi, glasovno stapanje i glasovna raščlamba, stvaranje veze glas- slovo,dijete poznaje slova i počinje pisati.


Mehanički broji do 20 uz pokazivanje do 13. Snalazi se u pojmovima: više, manje, oduzmi, dodaj (zna odrediti za 1 više ili manje). Razumije odnose u prostoru, odnose među predmetima (veće-manje, lako-teško) te svojstva predmeta (crven, plav, topao, mekan…).

Mjereći može uspoređivati koji su predmeti duži, viši, teži .Shvaća pojam skupa, između dva skupa uspoređuje u kojem ima više, a u kojem manje; zna da se dodavanjem elemenata skup povećava, a oduzimanjem smanjuje. Razlikuje broj kao količinu, brojevnu riječ (zna brojiti do 10), broj kao simbol kojim se označava neka količina.