Savjetovanje


Djeca usvajaju jezik i govor kroz svakodnevne aktivnosti. Stoga razgovarajte sa svojim djetetom o svemu što trenutno činite i čime se bavite. Bitno je svom djetetu biti pravilan govorni model, dakle NE ISPRAVLJATI dijete nego pravilno ponoviti za njim riječ naglašavajući problematičan glas kod nepravilnog izgovora.

Jasno imenujte stvari na koje je dijete upravo usmjereno, razgovarajte o njima. Potrebno je slušati dijete i pokloniti mu punu pažnju pri razgovoru, odnosno pokazati mu kako vam je važan sugovornik.

Provjeravati razumije li dijete što mu se govori, te ako je potrebno pojednostaviti govor i ponoviti mu uputu. Izuzetno je važno ne ljutiti se na dijete zbog njegovih poteškoća, već ga poticati i ohrabrivati u komunikaciji.