Terapija


Uočite li odstupanja i poteškoće kod djeteta javite se logopedu. Logoped će dijete, ukoliko je potrebno, uključiti u terapiju koja podrazumijeva niz specijaliziranih metoda i postupaka s ciljem otklanjanja poteškoća.

U terapiji logoped uključuje i roditelje kao bitne i važne čimbenike uspješnosti terapije, odnosno kao partnera u suradnji koji prati savjete logopeda tijekom terapije svog djeteta.

Odluku o potrebi logopedske terapije treba prepustiti stručnjaku – logopedu. Uspješnost kao i trajanje same terapije kod djece s poremećajem izgovor ovisi o mnoštvu faktora: uzroku poremećaja, težini poremećaja, motivaciji djeteta, redovitosti terapije, dobi djeteta i dr.